Thuế bảo vệ môi trường giúp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong đầu tư, sản xuất và tiêu dùng của các tổ chức, cá nhân; khuyến khích việc sử dụng năng lượng một cách tiết kiệm, hiệu quả, theo đó giảm bớt tác động tiêu cực đến môi trưởng, giảm thiểu sự ô nhiễm. Kế toán khi làm việc tại các DN sẽ cần lập tờ khai thuế bảo vệ môi trường mỗi kỳ kê khai, báo cáo. Vậy không tải được phần mềm HTKK có lập tờ khai được không? Cách lập tờ khai thuế bảo vệ môi trường trên phần mềm HTKK như thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm câu trả lời qua bài viết sau đây nhé.

 

Hướng dẫn lập tờ khai thuế bảo vệ môi trường mẫu 01/TBVMT trên phần mềm HTKK

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm. Trước tiên, kế toán thực hiện mở phần mềm HTKK lên. Sau đó nhập mã số thuế của doanh nghiệp cần lập tờ khai rồi bấm Đồng ý.

Bước 2: Chọn tờ khai thuế bảo vệ môi trường. Sau khi màn hình chính của phần mềm hiện lên thì bạn chọn mục Kê khai, chọn tiếp Thuế bảo vệ môi trường rồi chọn Tờ khai thuế bảo vệ môi trường (01/TBVMT).

Bước 3: Chọn kỳ tính thuế. Sau khi chọn tờ khai, cửa sổ Chọn kỳ tính thuế hiện lên. Tại đây các bạn có thể chọn loại tờ khai tháng hoặc tờ khai phát sinh. Chọn tháng, năm tính thuế và chọn loại tờ khai lần đầu hoặc tờ khai bổ sung và chọn phụ lục kê khai trong trường hợp cần kê khai.

thuế bảo vệ môi trường

Bước 4: Lập tờ khai thuế bảo vệ môi trường. Các bạn tiến hành nhập các chỉ tiêu của tờ khai như sau:

Cột [2]: Chọn tên hàng hóa trong Danh mục.

Cột [3]: Đơn vị tính hiện theo theo cột [2].

Cột [4]: Nhập số lượng hàng hóa.

Cột [5]: Thuế suất hiển thị theo cột [2].

Cột [6]: Thuế phải nộp, phần mềm tự tính toán theo công thức [6] = [4] * [5].

Bước 5: Lập phụ lục tờ khai. Kế toán sẽ điền các thông tin như dưới đây:

Cột [2]: Chọn tên hàng hóa trong danh mục.

Cột [3]: Điền tên doanh nghiệp/cơ sở khai thác.

Cột [4]: Điền mã số thuế doanh nghiệp/cơ sở khai thác.

Cột [5]: Chọn Cơ quan thuế trực tiếp quản lý trong danh mục Cơ quan thuế quản lý cấp Cục hoặc Cơ quan thuế quản lý cấp Chi Cục.

Cột [6]: Nhập số than tiêu thụ nội địa trong kỳ (tấn).

Cột [7]: Nhập tổng số than tiêu thụ nội địa trong kỳ (tấn).

Cột [8]: Phần mềm tự động tính tỷ lệ phân bổ theo công thức [8] = [6] / [7]

Cột [9]: Nhập sản lượng than mua của địa phương nơi có than khai thác trong kỳ

Cột [10]: Phần mềm tự động hiển thị mức thuế BVMT theo tên hàng hóa

Cột [11]: Phần mềm tự động tính số thuế phải nộp theo công thức: [11] = [8] * [9] * [10]
Sau khi nhập xong hết tất cả chỉ tiêu, kế toán thực kiểm tra lại số liệu một lần nữa cho chính xác và nhập tên người đại điện, bấm Ghi để lưu dữ liệu. Nếu cần tờ khai để nộp qua mạng thì bấm Kết xuất để xuất dữ liệu. 

 

TÌM HIỂU CHI PHÍ PHÁT SINH KHI SỬ DỤNG KHAI THUẾ QUA MẠNG

XỬ LÝ TRƯỜNG HỢP KHÔNG MỞ ĐƯỢC FILE XML TRÊN PHẦN MỀM ITAXVIEWER

 

Quy định về người nộp thuế bảo vệ môi trường

Người nộp thuế bảo vệ môi trường được quy định tại Điều 5, Luật Thuế BVMT. Theo đó, người nộp thuế bảo vệ môi trường là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế. Trường hợp uỷ thác nhập khẩu hàng hoá thì người nhận uỷ thác nhập khẩu là người nộp thuế. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân làm đầu mối thu mua than khai thác nhỏ, lẻ mà không xuất trình được chứng từ chứng minh hàng hoá đã được nộp thuế bảo vệ môi trường thì tổ chức, hộ gia đình, cá nhân làm đầu mối thu mua là người nộp thuế.
 

Written by