Các doanh nghiệp có nghĩa vụ phải thực hiện việc đăng ký mã số thuế cá nhân và thực hiện khai, nộp thuế thu nhập cá nhân cho người lao động. Vậy pháp luật quy định như thế nào về việc này?

Theo quy định của pháp luật hiện hành, doanh nghiệp trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân phải có trách nhiệm thực hiện việc khai, nộp thuế thu nhập cá nhân cho người lao động theo tháng, theo quý hoặc theo từng lần phát sinh. 

Đối với việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì doanh nghiệp phải thực hiện khai, nộp thuế theo tháng hoặc theo quý. Việc khai, nộp thuế theo tháng hay theo quý chỉ được xác định duy nhất một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và áp dụng cho cả năm tính thuế.

Các văn bản pháp luật về trách nhiệm khai, nộp thuế thu nhập cá nhân của doanh nghiệp có thể kể đến như: Thông tư 111/2013/TT-BTC, Thông tư 156/2013/TT-BTC

Thông tư 92/2015/TT-BTC. Các văn bản pháp luật này đã quy định rất rõ ràng về trách nhiệm khai, nộp thuế thu nhập cá nhân của doanh nghiệp, là căn cứ vững chắc để thực thi pháp lý, đòi hỏi quyền và nghĩa vụ chính đáng cho doanh nghiệp và người lao động.

Kê khai thuế thu nhập theo tháng

Để có thể thực hiện việc kê khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng thì doanh nghiệp cần phải đáp ứng các điều kiện sau: Doanh nghiệp trả thu nhập phát sinh số thuế khấu trừ trong tháng của ít nhất một loại tờ khai thuế thu nhập cá nhân từ 50 triệu đồng trở lên.

Kê khai thuế thu nhập cá nhân theo quý

Để có thể thực hiện việc kê khai thuế thu nhập cá nhân theo quý thì doanh nghiệp cần phải đáp ứng được điều kiện sau:

– Doanh nghiệp thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo quý.

– Hoặc, doanh nghiệp trả thu nhập phát sinh số thuế khấu trừ trong tháng của các loại tờ khai thuế thu nhập cá nhân dưới 50 triệu đồng.

Trường hợp trong tháng hoặc quý, doanh nghiệp trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải khai thuế.

Doanh nghiệp trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân có trách nhiệm khai quyết toán thuế và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho các cá nhân có uỷ quyền không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế. Trường hợp doanh nghiệp không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Đối với các doanh nghiệp không thực hiện việc khai, nộp thuế thu nhập cá nhân không đúng thời hạn quy định hoặc không thực hiện việc khai, nộp thuế thu nhập cá nhân thì sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Đối với người nộp thuế, hoàn toàn có thể thực hiện tra cứu thời gian đóng thuế, mức đóng thuế và thông tin của mình trực tiếp trên website hoặc thực hiện tra cứu qua tin nhắn SMS để đảm bảo rằng doanh nghiệp đã thực hiện đóng thuế thu nhập cá nhân đúng thời hạn và mức đóng cho mình. 

Có trường hợp ngoại lệ được xuất lùi ngày hóa đơn điện tử không?

Nếu trong trường hợp phát hiện doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân cho người lao động thì người lao động hoàn toàn có thể báo lên cơ quan có thẩm quyền để xem xét xử lý. Đây là quyền lợi chính đáng của người lao động, do vậy, người lao động cần phải nắm rõ các nội dung quy định để có thể đòi hỏi quyền lợi của mình một cách tốt nhất.

Với những chia sẻ trên hy vọng đã giúp cá nhân, doanh nghiệp, người nộp thuế nắm được trách nhiệm khai, nộp thuế của doanh nghiệp hiện nay

https://toancanhphongthuy.com/category/blog

Written by